حضور شرکت مهندسی بازرگانی لاران صنعت در بیست و هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت ساختمان تبریز

حضور شرکت مهندسی بازرگانی لاران صنعت در بیست و هشتمین دوره از نمایشگاه های بین المللی صنعت ساختمان تبریز.
رو نمایی از موتورهای گیرلس کانه ، ریل های ساورا ، سیم بکسل گوستاولف و همچنین موتورهای گیرلس مونودرایو و تراول کابل شنتای
گفتگو و تبادل نظر با همکاران و مشتریان گرامی و اهدای لوح نمایندگی استان های آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل و جهت تقدیر و تشکر از مشتریان برگزیده لوح تقدیر اهدا گردید

دیگر مطالب