دسته: پمپ های SUMITOMO

SUMITOMO

بسومیتومو یک شرکت ژاپنی است که از قرن 17 فعالیت خود را آغاز کرده است در طی سالها فعالیت این شرکت فلسفه کسب و کار خود را تدوین کرده است و تفسیر یکی از باور های آنها این است که برای دستیابی به رشد پایدار فعالیت‌های تجاری سومیتومو نه تنها باید به سود سومیتومو، بلکه به سود کل جامعه باشد.
این باور در بیانیه به رسالت شرکتی گروه سومیتوموتبدیل شده است. لذا هدف این شرکت انجام فعالیت های تجاری برای تبدیل شدن به یک سازمان جهانی است که دائماً در مواجهه با تغییرات یک گام جلوتر خواهد بود وبه طور گسترده فعالیت های خود را در جهت پیشرفت جامعه سازماندهی میکند. از نمونه محصولات سومیتومو میتوان به سری پمپ های دنده ای صنعتی بر پایه فناوری Hyper Performanc اشاره کرد .
رای مشاهده کاتالوگ کلیک کنید